Welcome to Sri Ahobila Muth Portal

17th Pattam Srivan Satakopa Sri Veeraraghava Vedanta Yathindra Mahadesikan

Thaniyan

Birth date:Purattasi, Sathayam
Sanyasaasramam:Bhagudhanya Varusham, Vaikasi (Jun 1698)
Paramapatham:Pramadhisa Varusham, Thai, Krishnapaksha Prathamai (Jan 1734)
Nirvaham :35 years, 7 months
Brindavanam:Thiruputkuzhi