Welcome to Sri Ahobila Muth Portal

20th Pattam Srivan Satakopa Sri Veeraraghava Yathindra Mahadesikan

ThaniyanBirth date : Purattasi, Moolam
Sanyasaasramam : Krodhana Varusham, Maasi (Feb 1746)
Paramapatham : Prabhava Varusham, Panguni, Krishnapaksha Sapthami(Mar 1748)
Nirvaham : 2 years, 1 month
Brindavanam : Vadadesam