Welcome to Sri Ahobila Muth Portal

23th Pattam Srivan Satakopa Sri Veeraraghava Yathindra Mahadesikan

ThaniyanBirth date : Aani, Uttirattadi 8
Sanyasaasramam : Bhagudhanya Varusham, Aadi, Krishnapaksham (Aug 1758)
Paramapatham : Svabhanu Varusham, Thai, Suklapaksha Dasami (Feb 1764)
Nirvaham : 5 years, 6 months
Brindavanam : Srirangapattinam