Welcome to Sri Ahobila Muth Portal

24th Pattam Srivan Satakopa Sri Parangusa Ramanuja Yathindra Mahadesikan

ThaniyanBirth date : Chittirai, Punarpusam
Sanyasaasramam : Svabhanu Varusham, Thai(Feb 1764)
Paramapatham : Manmatha Varusham, Maasi, KrishnaTrithiai(Mar 1776)
Nirvaham : 12 years, 1 month
Brindavanam : Kokarayanpettai