Welcome to Sri Ahobila Muth Portal

26th Pattam Srivan Satakopa Sri Ranganatha Yathindra Mahadesikan


ThaniyanBirth date : Aadi, Puram
Sanyasaasramam : Prajothpathi Varusham, Karthigai, (Nov 21, 1811)
Paramapatham : Sarvadhari Varusham, Margazhi, Suklachathurthi (Dec 10, 1828)
Nirvaham : 17 years, 1 month
Brindavanam : SriNrisimhapuram