Welcome to Sri Ahobila Muth Portal

27th Pattam Srivan Satakopa Sri Veeraraghava Yathindra Mahadesikan


ThaniyanBirth date : Vaikasi, Avittam
Sanyasaasramam : Sarvadhari Varusham, Margazhi(Jan 10, 1829)
Paramapatham : Kara Varusham, Aavani, Suklapaksha Astami (Aug 17, 1831)
Nirvaham : 2 years, 7 months
Brindavanam : Katwal