Welcome to Sri Ahobila Muth Portal

28th Pattam Srivan Satakopa Sri Ranganatha Satakopa Yathindra Mahadesikan

ThaniyanBirth date : Aavani, Moolam
Sanyasaasramam : Vijaya Varusham, Aani(July 7, 1833)
Paramapatham : Dhurmugi Varusham, 3rd day of Margazhi, Thursday, Krishnapaksha Sapthami (Dec 29, 1836)
Nirvaham : 3 years, 5 months
Brindavanam : SriMadhurantakam