Welcome to Sri Ahobila Muth Portal

34th Pattam Sri Lakshmi Nrisimha Divya Paduka Sevaka Srivan Satakopa Sri Ramanuja Yatindra Mahadesikan


Thaniyan

Birth date:Uttiradam, Karthigai, Srimukha varusham (Nov 1813)
Sanyasaasramam:Pramati varusham, 29th day of Aavani, Friday, Krishna Ekadasi, Pushyam (Sep 12, 1879)
Paramapatham:Chitrabanu varusham, 21st day of Purattasi, Thursday, Krishna Paksha Dasami (Oct 5, 1882)
Nirvaham:3 years, 1 month
Brindavanam:Thiruevullur