Welcome to Sri Ahobila Muth Portal

37th Pattam Sri Srinivasa Yatindra Mahadesikan

Thaniyan

Birth date:Pushyam, Maasi, Krothi varusham (Mar 1845)
Sanyasaasramam:Vilambi varusham, Thai(Jan 31, 1899)
Paramapatham:Vikari varusham, 2nd day of Margazhi, Saturday, Purnimai, Aswini (Dec 16, 1899)
Nirvaham:11 months
Brindavanam:SriNrisimhapuram