Welcome to Sri Ahobila Muth Portal

44th Pattam Sri Vedanta Desika Yatindra Mahadesikan


Thaniyan

Birth place:
Birth date:Hastham, Aavani, Manmatha varusham (Aug, 1895)
Sanyasaasramam:Hayvilambi varusham, Karthigai, Sravanam (Nov 27, 1957)
Pattabishekam:Karthigai (Dec 6, 1957)
Paramapatham:Aangirasa varusham, 32nd day of Aadi, Krishna Truthiyai, Purattadi (Aug 16, 1992)
Nirvaham:35 years
Brindavanam:Srirangam