Welcome to Sri Ahobila Muth Portal

Sri Ahobila Muth Acharya Vaibhavam
Samasrayana Paramparai
 1. Sriman Narayana
 2. Mahalakshmi
 3. Viswaksenar
 4. Swami Nammazhvar
 5. Sriman Nathamuni
 6. Srimath Uyyakkondar
 7. Srimath Manakkal Nambi
 8. Srimath Alavandhar
 9. Srimath Periya Nambi
 10. Swami Bhashyakarar
 11. Srimath Embar
 12. Srimath Parasara Bhattar
 13. Srimath Nanjeeyar
 14. Srimath Nampillai
 15. Srimat Vadakku Thiruveedi Pillai
 16. Srimath Srirangachariyar
 17. Srimath Kesavachariyar
 18. Srimath Kamalavasar
 19. Srimath Kesacvachariyar
 20. Srimath Athivan satakopan
 21. Srimath Azhagiya Singar 2 - 10
 22. Srimath Azhagiya Singar 11 - 20
 23. Srimath Azhagiya Singar 21 - 30
 24. Srimath Azhagiya Singar 31 - 40
 25. Srimath Azhagiya Singar 41 - 46
Kalakshepa Paramparai
 1. Sriman Narayana
 2. Mahalakshmi
 3. Viswaksenar
 4. Swami Nammazhvar
 5. Sriman Nathamuni
 6. Srimath Uyyakkondar
 7. Srimath Manakkal Nambi
 8. Srimath Alavandhar
 9. Srimath Periya Nambi
 10. Swami Bhashyakarar
 11. Thiru Kurugaipiran Pillan
 12. Srimath Engalazhvan
 13. Srimath Nadadur Ammal
 14. Srimath Appillar
 15. Swami Sri Desikan
 16. Sri Nayinarachariyar
 17. Sri Brahma Thanthra Swathanthra Swami
 18. Gadikasatam Ammal
 19. Srimath Athivan satakopan
 20. Srimath Azhagiya Singar 2 - 10
 21. Srimath Azhagiya Singar 11 - 20
 22. Srimath Azhagiya Singar 21 - 30
 23. Srimath Azhagiya Singar 31 - 40
 24. Srimath Azhagiya Singar 41 - 46

Acharyas by Thirunakshatram